Ritualets grenser – Ritualbegrepets nytte og skade

Det finnes en grad av søvnløshet, av drøvtygging, av historisk bevissthet, som skader det levende og til sist leder til dets undergang, enten det handler om et menneske, et folk, eller en kultur. Nietzsche: Om historiens nytte og skade (1, iii) Hva tjener vi på å kalle noe et ritual? Hva er det vi med […]