Mykle-reaksjoner i Firda Folkeblad anno 1957

Jeg falt over følgende leserbrev fra Firda Folkeblad 4. juli 1957. Det er for interessant til å forbigås i stillhet, av følgende grunner: 1. Språket! Når leste du sist om “grisvorne smørje-bøker” og “griseskrive”? Eller om å få “kvakla bort” noe? Hvis du trodde uttrykk som “grise-prat-bøker” var noe Harald Heide Steen Jr. hadde funnet […]